START2TENNIS

 7 uren groepsles + 1 x begeleid spelen = 75€ (exclusief verzekering = 15€)

Start-2-Tennis o.l.v. Tennisschool NI&CO is een voordelig en compact lessenpakket voor volwassenen (minimum 18 jaar), met een lessenreeks, aangepast materiaal en plezierige speelmomenten. Er is geen specifieke sportachtergrond vereist : leren tennissen was nooit zo makkelijk !

Inschrijven kan via deze link : https://www.tennisschool-nico.be/start2tennis.php . Deze lessenreeks staat ook open voor niet leden van de tennisclub. U betaalt enkel 15 euro voor de verzekering. Als u nog geen lid bent en ook nog geen lid wilt worden, vul dan enkel jouw gegevens i.f.v. de verzekering aan.

1. Tijdens de lessen leer je verschillende progressievormen.

De trainer maakt keuzes afhankelijk van wat de starter kan en hoe hij evolueert:

  •   basisslagen (forehand en backhand) & opslag vanaf de eerste les

  •   verplaatsen en herplaatsen op een tennisterrein

  •   tactische en technische tips

  •   spelregels voor enkel en dubbel

2. Enkel sportieve kledij en tennisschoenen :

  • Sportieve kledij & Tennisschoenen
  • Tennisracket & ballen (kan je lenen bij de tennisschool)

3. Sociale clubleven :

  • Plezierige speelmomenten & mogelijkheid tot vervolg lessenreeksen…
  • Geniet van het gezellige clubleven en neem deel aan de gezamenlijke activiteite

4. Wat doe ik na Start-2-Tennis :

– Mogelijkheid om na de lessen lid te worden aan de uitzonderlijke prijs van 65,00 euro

5. Besluit :

Met Start-2-Tennis leert iedereen in enkele plezante initiatielessen de basis van tennis aan. Start-2-Tennis heeft tot doel om tennis voor een volwassenenpubliek toegankelijk te maken. De bedoeling is om de drempel tot het starten met tennis te verlagen. Door deze initiatielessen (waar voornamelijk het spelplezier primeert) wordt een eerste duwtje in de richting van het zelfstandig spelen van het tennisspel gegeven.